Produse locale

Toate articolele sunt produse din materie primă locală şi sunt făcute de mână, la scară mică, în gospodării din sat.Produse din lână Ceai de plante


BrânzeturiTraiste din lâ
n
ă


Siropuri naturaleDulceţuri